Dental Festival & Awards er en årlig tandlæge begivenhed arrangeret af DentaNet- et professionelt netværk bestående af tandlægeklinikker og samarbejdspartnere i hela Norden.

Arrangementet blev afholdt i Fredericia  Danmark den 29-30 Mars, med over 800 deltagere.

Priserne blev fordelt i følgende kategorier: Årets behandling, Årets team, Årets Tandtekniker.

Årets Tandtekniker 2019 blev tilldelt till:

Ann André Bergmann – Nordentic/TIC dp Malmö med følgende begrundelse:

”Ann André Bergmann fortjener at vinde Årets Tandtekniker pris fordi hun ud over en meget høj faglig viden og kunnen besidder evnen til at danne bro mellem tandtekniker faget og tandlæge faget. Hvor tandteknikeren for 30 år siden blev opfattet som en simpel underleverandør til tandlægen, har Ann redefineret tandteknikerens stilling, så hun i dag fungerer som sparringspartner med tandlægen. Den rolle kan kun fyldes ud, hvis tandteknikeren er fuldstændig indsat i tandlægens verden såvel teoretisk som praktisk.”